8 Hype

V roce 2021, došlo ke změnám ve způsobu výpočtu řádné dovolené ze zaměstnání.  Tyto změny, mají  vliv i na výpočet dovolené, na kterou vám případně vzniká nárok po mateřské nebo rodičovské dovolené. Tyto změny platí i v roce 2023 – nic zásadního se nemění.

I v roce 2023 můžete mít po skončení rodičovské, nárok na delší řádnou dovolenou. Naopak čerpání řádné dovolené, ihned po skončení mateřské, již nemusí být tak výhodné, jako dříve. Je to ale individuální – záleží na konkrétních podmínkách.

Zatímco v minulosti (před rokem 2021), vám čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské, zpravidla zajistilo nárok na delší dovolenou (dovolená čerpaná před rodičovskou se nekrátila), nyní už to nemusí platit ve všech případech.

Velmi zjednodušeně je možné říci, že za každý odpracovaný týden (např. za každých 40 hodin), máte nárok na 1/52 (jednu dvaapadesátinu) dovolené.

  • Pokud vám zaměstnavatel poskytuje 4 týdny řádné dovolené (tj. 160 hodin, při týdenní pracovní době 40 hodin), pak za jeden odpracovaný týden máte nárok na 3,07 hodiny dovolené.
  • Pokud vám zaměstnavatel poskytuje 5 týdnů řádné dovolené (tj. 200 hodin, při týdenní pracovní době 40 hodin), pak za jeden odpracovaný týden máte nárok na 3,84 hodiny dovolené.