4 Hype

Co se týká výpočtu výše PPM na druhé dítě, tak zde platí, že výpočet výše PPM se provádí zpravidla z posledních 12 měsíců. Pokud byste tedy měla zahájit PPM třeba v září 2017, pak se do výpočtu zahrne příjem za období září 2016 až srpen 2017. Nejedná se přímo o „průměr“. Z tohoto období se vypočítává tzv. denní vyměřovací základ. Tedy součet všech příjmů (zpravidla hrubá mzda), za těchto 12 měsíců (nemocenské dávky, rodičovská nebo mateřská se do toho nepočítá). A tento součet se dělí počtem dní. Dny, kdy jste v pracovní neschopnosti, čerpáte mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a patří mezi tzv. vyloučené dny. Takže zjednodušeně je možné říci, že to je průměr pouze za tu dobu, kdy jste v posledních 12 měsících skutečně pracovala.  Pokud byste v posledních 12 měsících měla méně než 7 kalendářních dní, které by se pro tento výpočet daly použít, pak se postupuje dále do minulosti.