4 Hype

Výpočet výše podpory se odvíjí od příjmů (průměrného čistého výdělku), v posledním ukončeném zaměstnání. Týká se to i situace, kdy v novém zaměstnání pracujete jen krátkou dobu a jste ve zkušební době. Vždy je to poslední zaměstnání.

Viz paragraf 50, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.:

§ 50

(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.

Pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti se zpravidla používá průměrný výdělek, který se určuje na základě příjmu, za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí.

Ve vašem případě, se ale průměrný výdělek nedá použít, protože jste u nového zaměstnavatele jen krátkou dobu (méně než 21 odpracovaných dní). V takovém případě se dá podle zákoníku práce použít pravděpodobný výdělek.