4 Hype

Lidé, kteří mají velké dluhy, se mohou obrátit na soud a požádat o oddlužení. Při oddlužení (insolvenci), dochází k prodeji majetku dlužníka, a po dobu 3 až 5 roků, jsou prováděny srážky z platu (nebo i jiného příjmu).

Po dobu insolvence, vám tak z vašeho příjmu, zůstává jen nezabavitelné minimum a jedna třetina z toho, co zbývá. Výpočet srážek při insolvenci je stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Od začátku roku 2021 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky (viz dále). Od poloviny roku (od 1. 7. 2021), by mohlo dojít ke změně podmínek pro insolvenci. Pokud bude schválena příslušná novela zákona, tak by se od července insolvence zkrátila jen na 3 roky.

 

Od začátku roku – od 1. 1. 2021 – dochází k mírnému zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci:

  • Základní nezabavitelná částka při insolvenci od 1.1.2021 = 7872,75 Kč (v roce 2020 to bylo 7771,50 Kč)
  • Nezabavitelná částka za dítě, manžela, manželku od 1.1.2021 = 2624,25 Kč (v roce 2020 to bylo 2590,50 Kč)

Nezabavitelné minimum vychází z toho, jaké je aktuální životní minimum (v roce 2021 je to 3860 Kč) a jaké jsou normativní náklady na bydlení (od 1. 1. 2021 je to 6637 Kč). Ze součtu těchto dvou částek, se pro dlužníka započítají 3/4.

Pokud má dlužník i manželku, manžela nebo nějaké dítě (vůči kterému má vyživovací povinnost), tak se za každou takovou osobu započítá  1/3 z nezabavitelné částky dlužníka.