6 Hype

Abyste si mohla požádat o příspěvek na bydlení, tak potřebujete mít uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Bez toho se žádat nedá. Pokud byste měla jenom podnájemní smlouvu, pak vám nárok na příspěvek na bydlení nevznikne = musí se jednat o nájemní smlouvu.

Příspěvek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce – odbor státní sociální podpory. Pro vyřízení příspěvku na bydlení potřebujete platnou nájemní smlouvu, osobní doklady, doložit výši nákladů na bydlení a výši příjmů.

Trvalý pobyt už není sám o sobě podmínkou pro příspěvek na bydlení. Nemusíte mít v bytě trvalé bydliště – změnilo se v roce 2020.

Příslušné formuláře je možné najít přímo na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde

U příspěvku na bydlení se posuzují společně všechny osoby, které byt skutečně užívají (bydlí). Pokud má v bytě někdo trvalé bydliště, a bude doloženo, že v bytě alespoň 3 měsíce nebydlí, pak se k němu nepřihlíží.

Viz paragraf 7, zákon o státní sociální podpoře:

(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.