8 Hype

Jako OSVČ nejste a ani nemůžete být na rodičovské dovolené. Na rodičovské dovolené, mohou být pouze zaměstnanci (v pracovním nebo služebním poměru). Rodičovská dovolená se netýká OSVČ (nebo studentek a ani žen, které jsou před porodem nezaměstnané).

Rodičovská dovolená, ve významu jak tento termín chápou zákony, je pracovní volno, které zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel.

Jako OSVČ, nemáte zaměstnavatele, a nemáte „nárok“ na žádnou dovolenou. Ani na tu běžnou, ani na mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou.

Jako OSVČ, jste pobírala rodičovský příspěvek a současně pečovala o dítě. Na základě toho za vás stát platil zdravotní pojištění, a vaše podnikání se tím pádem považovalo za vedlejší činnost. Hlavní činností byla péče o dítě (nejednalo se ale o rodičovskou dovolenou).

Poté, co vám skončí nebo skončil rodičovský příspěvek, za vás stát přestává platit zdravotní pojištění.

Aktuálně se projednává změna zákona, která se týká OSVČ a „rodičovské“. Mělo by dojít ke změně, a OSVČ bude považována za vedlejší, až do 4 roků dítěte. A to i bez ohledu na to, že nemá nárok na rodičovský příspěvek.