3 Hype

Rozsah a maximální délka povolených vycházek je určena příslušným zákonem. Zde se konkrétně jedná o zákon o nemocenském pojištění, tedy zákon číslo 187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění, kde jsou vycházky upraveny v paragrafu 56:  (6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin;