7 Hype

Pokud se budeme bavit o ošetřovném, tedy situaci, kdy by váš muž byl v  pracovní neschopnosti z důvodu ošetřování člena rodiny/dítěte, pak mám za to, že v tomto případě nejsou splněny požadované podmínky.

V době, kdy na dítě dostáváte rodičovský příspěvek (nebo případně „mateřskou“), je možné dostat ošetřovné na toto dítě/děti pouze v určitých – specifických případech. A to například v situaci, kdy byste byla nemocná, nebo utrpěla nějaký úraz, byla hospitalizována v nemocnici (vy sama, nebo jako doprovod nezletilého dítěte). Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 39: