4 Hype

Povinnost platit sociální a zdravotní pojištění je dána zákonem. Mnoho lidí ale neví kdy, a co je případně potřeba hlásit své zdravotní pojišťovně. V mnoha případech za vás platí zdravotní pojištění stát, ale pokud to vy, nebo případně váš zaměstnavatel, pojišťovně nenahlásíte, pak vám může vznikat dluh na zdravotním pojištění.

Typickou situací tak může být třeba student, který ukončí nebo přeruší studium a chce si prodloužit prázdniny před tím, než začne pracovat. Během studia, za studenta platí zdravotní pojištění stát. Po jeho skončení, už to ale tak úplně neplatí. V takovém případě za studenta stát může platit zdravotní pojištěním třeba už jen za měsíc, ve kterém byla škola dokončena (neplatí tedy, že by platil vždy ještě za školní prázdniny).