6 Hype

Během prvních 14 dní na neschopence, dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele. Ta je ve výši 60% z průměrného hrubého redukovaného hodinového výdělku (aktuálně může být při karanténě/izolaci zvýšeno o příplatek „izolačka“).

Náhradu mzdy za nemoc (prvních 14 dní), by vám měl zaměstnavatel vyplatit v následujícím měsíci, společně se zbývající částí mzdy, v běžný výplatní termín. Případné nesrovnalosti, je nutné řešit se zaměstnavatelem (zřejmě se mzdovou účetní).

Od 15 dne neschopenky, můžete mít nárok na nemocenské dávky. Nemocenské dávky jsou od 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu a postupně se zvyšují až na 72%.

Nemocenské dávky už platí stát (spadá pod ČSSZ). Nemocenské dávky, jsou obecně vypláceny do 30 dní (do jednoho měsíce) od předání potřebných podkladů. Obvykle tedy také až v následujícím kalendářním měsíci.