5 Hype

U příspěvku na bydlení hraje roli několik různých faktorů. Jednak je to forma bydlení – zda se jedná o nájem nebo byt v osobním/družstevním vlastnictví. Dále roli hraje i velikost města (normativní náklady na bydlení jsou odstupňovány podle velikosti města/obce).

Velkou roli hrají i doložené (skutečně zaplacené) náklady na bydlení (nájem, platby za služby, platby za energie). Příspěvek na bydlení může být maximálně do výše skutečně zaplacených nákladů na bydlení a současně tyto náklady nesmí být vyšší, než normativní náklady na bydlení pro danou formu bydlení, velikost města a počet osob.

A neméně důležité jsou i příjmy osob ve společné domácnosti. Při posuzování žádosti o příspěvek na bydlení se zohledňují příjmy všech osob, které sdílí společnou domácnost.