15 Hype

Od začátku roku 2022, se mění podmínky pro výpočet nároku na příspěvek na bydlení. Od 1. 1. 2022, dochází k pravidelnému zvýšení normativních nákladů na bydlení. Díky tomu, může mít na přídavky nárok více osob (rodin). Nebo se může i mírně zvýšit výše příspěvku.

Kromě pravidelného zvýšení normativních nákladů (které platí od 1. 1. 2022), připravuje aktuálně vláda i mimořádné zvýšení.

Toto mimořádné zvýšení (o 800 – 2000 Kč, podle typu bydlení a počtu osob), ale musí být schváleno v Parlamentu a Senátu – začne tedy platit až později, v průběhu roku 2022. Mělo by ale zřejmě platit i zpětně, od 1. 1. 2022 (případný doplatek, pak Úřad práce pošle po schválení zákona).

Pro výpočet nároku na přídavky na bydlení a jejich výše, je určující několik základních parametrů:

  • Počet osob, které v bytě bydlí a jejich věk (všichni, kdo v bytě skutečně bydlí, bez ohledu na místo trvalého bydliště)
  • Průměrný čistý měsíční příjem (průměr za všechny osoby, za předchozí kalendářní čtvrtletí)
  • Průměrné náklady na bydlení (skutečně zaplacené složenky/faktury za nájem, vodu, elektřinu, plyn, teplo, služby atd., průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí)
  • Forma bydlení (nájem, družstevní byt, byt v osobním vlastnictví)
  • Místo (velikost obce či města)

Nárok na příspěvek na bydlení může být ve 3 různých případech:

  • Bydlení na základě nájemní smlouvy (byt či dům)
  • Bydlení v družstevním bytě (žádat může člen družstva)
  • Bydlení v osobním vlastnictví (byt či dům)

Na příspěvek na bydlení, není nárok při bydlení na ubytovně, v podnájmu nebo například v pronajatém družstevním bytě (tam by se také jednalo o podnájem).