8 Hype

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení jsou definovány v zákonu o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb. Co se týče nákladů na bydlení, tak ty jsou popsány v paragrafu 25.

U bytů užívaných na základě nájemní smlouvy, je to poměrně jasné. Mezi náklady na bydlení patří nájemné a dále platby za služby či energie. Při posuzování nároku na příspěvek na bydlení, se pak vychází ze skutečně doložených nákladů (dokládají se reálně zaplacené náklady).

Současně jsou stanoveny tzv. „normativní náklady“ na bydlení (v závislosti na velikosti města/obce a počtu osob). I kdyby byly reálné náklady vyšší, tak se při posuzování nároku na příspěvek na bydlení, zohlední náklady maximálně do výše normativních nákladů na bydlení.

U bytů v osobním vlastnictví (nebo jako u vás v rodinném domě), je to pak trochu jinak. Vzhledem k tomu, že vlastníci neplatí nájem, tak zákon definuje „náklady srovnatelné s nájemným“.