2 Hype

U příspěvku na bydlení musí být splněny základní podmínky – tedy především to že v daném bytě/domě máte uzavřenu platnou nájemní smlouvu (nebo se jedná o dům/byt v osobním/družstevním vlastnictví).

Další podmínkou je pak to, že v daném bytě/domě máte trvalé bydliště.

Kromě těchto dvou hlavních podmínek se pak dokládají náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud byste si o příspěvek na bydlení žádala nyní (leden 2020), pak by se měli dokládat náklady na bydlení za říjen, listopad a prosinec 2020.

Současně s tím se pak dokládají příjmy (za všechny osoby, které mají v daném bytě trvalé bydliště, resp. patří mezi členy společné domácnosti), také za předchozí kalendářní čtvrtletí.