4 Hype

V případě že v daném bytě (kdy nyní žijete) nemáte vedené trvalé bydliště, tak si nemůžete žádat o příspěvek na bydlení. U něj je podmínkou to, že máte v bytě platnou nájemní smlouvu a dále že máte v bytě trvalé bydliště. Bez těchto dvou věcí vám příspěvek na bydlení neschválí.

Zde je řešením to, že byste provedl změnu trvalého bydliště. V zásadě platí, že majitel bytu, se kterým máte uzavřenu smlouvu by vám neměl bránit v tom, abyste v bytě měl trvalé bydliště. Vám tím nevznikají žádná zvláštní práva na byt, a majitel bytu tím není nijak omezen.

Pokud byste si vyřídil změnu trvalého bydliště, pak si můžete zkusit na Úřadu práce požádat o příspěvek na bydlení. To jestli jej dostanete a v jaké výši se bude odvíjet od vašeho příjmu, od doložených nákladů na bydlení, od velikosti bytu a obce ve které se byt nachází.