5 Hype

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství („mateřskou“), si vyřizujete u svého zaměstnavatele. Váš lékař, by vám měl vystavit příslušný dokument, který předáte zaměstnavateli. Ten do něj doplní všechny potřebné údaje ohledně vyměřovacího základu, a následně jej předává na ČSSZ (resp. místně příslušnou OSSZ).

Rodičovský příspěvek spadá pod sociální dávky, a vyplácí vám ho Úřad práce. Zde platí obecná povinnost, že všechny změny (jakékoliv, které mají nějaký vztah, k sociálním dávkám), je nutné hlásit do 8 dní. Změny je možné hlásit osobně, elektronicky či písemně.

Viz paragraf 61, zákon o státní sociální podpoře:

§ 61

(1) Příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu.

Nárok na rodičovský příspěvek zaniká ve chvíli, kdy se vám narodí další dítě a/nebo ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství.