7 Hype

Během insolvence, pokud jsou prováděny srážky ze mzdy (nebo i z jiných příjmů, které podléhají srážkám, jako je právě invalidní důchod, nebo případně i jiné důchody, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti a další příjmy), vám zůstává nezabavitelná částka, a k tomu jedna třetina ze zbylého příjmu.

V případě, že máte více různých plátců příjmů (zaměstnavatel vám platí mzdu a ČSSZ vám platí invalidní důchod), tak se nezabavitelná částka použije jen jednou. A to zpravidla u toho plátce příjmu, kde je příjem vyšší (určuje soud, resp. insolvenční správce).

V případech, kdy jsou příjmy nižší, než nezabavitelná částka, tak soud může rozhodnout o tom, že se nezabavitelná částka rozdělí a poměrná část z ní se pak uplatní u jednotlivých plátců příjmu (někdy soud rozhodne o tom, aby se všechny příjmy posílali insolvenčnímu správci, který pak řeší srážky sám).

Tj. obecně to funguje tak, že například u mzdy (zmíněných cca 13 000 Kč), by se uplatnila nezabavitelná částka. U mzdy by srážka na insolvenci byla poměrně nízká. A ze mzdy by zůstalo nezabavitelné minimum a jedna třetina ze zbytku mzdy (dvě třetiny ze zbytku mzdy dostane insolvenční správce).

U invalidního důchodu by se pak už nezabavitelná částka uplatnit nemohla, a z něj by tedy zůstala jen jedna třetina, a dvě třetiny by dostal insolvenční správce.