22 Hype

Meziroční inflace, se v březnu dostala již na 12,7% (oproti únoru 2022 je to zvýšení inflace o 1,7%, tj. z každé tisícovky, zmizelo za měsíc necelých 20 Kč). Zdražuje v podstatě úplně všechno, a situace není zcela jednoduchá (nejenom pro nízkopříjmové domácnosti, ale poměrně silně dopadá i na střední třídu).

Vláda se s negativními dopady snaží bojovat. Některé kroky nařizuje přímo zákon – například mimořádné zvýšení důchodů od června 2022. Mezi další patřilo i mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení (schváleno na konci ledna 2022), nebo zvýšení životního minima (platí od 1. dubna 2022).

Na konci dubna 2022, se vláda shodla, že je pomoc nutné zaměřit i na rodiny s dětmi. A to především na samoživitele a samoživitelky, nebo případně i na rodiny s dětmi, které mají nižší příjmy.

Na zasedání vlády, které se konalo 27. dubna 2022, došlo ke shodě, že by rodinám s dětmi, měl být poskytnut alespoň jednorázový příspěvek ve výši 5000 Kč na jedno dítě.

Tento mimořádný příspěvek, by měl být určen všem rodinám (či samoživitelkám/samoživitelům), jejichž roční příjmy nepřekračují 1 milión korun:

  • Mimořádný jednorázový příspěvek na dítě = 5000 Kč na jedno dítě
  • Pro rodiny s příjmem do 1 milión korun za rok
  • Příspěvek bude vyplácen v 2 pololetí 2022 (zřejmě od srpna nebo září 2022)