5 Hype

Pokud je pracovní poměr ukončen výpovědí ze strany zaměstnance, nebo dohodou, podle zákonných důvodů, uvedených v paragrafu 52, zejména písmeno a) až c) (tedy zpravidla pro „nadbytečnost“ či z „organizačních důvodů“), tak je nárok na podporu v plné výši:

První dva měsíce je to 65%
Další dva měsíce je to 50%
Zbytek doby (u vás 7 měsíců) je to 45%

Pokud je dána výpověď ze strany zaměstnance, nebo pokud se jedná o dohodu o ukončení pracovního poměru z jiného, než výšeuvedeného zákonného důvodu, pak záleží na tom, proč je pracovní poměr ukončen.

Pokud je pracovní poměr ukončen z vážného důvodu (viz níže), pak je stále nárok na plnou výši podpory v nezaměstnanosti. Tedy na již zmíněných 65 – 45%.