1 Hype

To, jestli jako OSVČ (ať už na hlavní nebo vedlejší činnost), platíte sociální pojištění je pro uplatnění nároku na PPM zcela irelevantní. PPM (tedy peněžitá pomoc v mateřství) a sociální pojištění, spolu nijak nesouvisí.  Abyste měla nárok na PPM, musí být placeno nemocenské pojištění. U zaměstnanců odvádí nemocenské pojištění zaměstnavatel. OSVČ si případně musí platit nemocenské pojištění sami. Platba nemocenského pojištění je u OSVČ dobrovolná (na rozdíl od placení sociálního a zdravotního pojištění, které je povinné dle příslušných zákonů).