4 Hype

Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte v případě, že v posledních 2 letech před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti, splňujete podmínku účasti na důchodovém pojištění, v rozsahu nejméně 12 měsíců.  Tedy, v posledních 2 letech musíte být nejméně 12 měsíců zaměstnána, nebo vykonávat nějakou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění (nebo kterou je možné započítat, jako tzv. „náhradní“ dobu).