7 Hype

Ano, to co popisujete ve svém dotazu, určitě platí (body 1 a 2) – tedy v době zahájení „mateřské“ být účastníkem nemocenského pojištění (nebo případně v ochranné době) + 270 kalendářních dní za poslední dva roky. K bodu číslo 2 ještě dodám, že nemusíte být nemocensky pojištěna, můžete být případně jen v ochranné lhůtě od skončení posledního zaměstnání (což může být až 180 dní – pokud bylo zaměstnání kratší tak méně)

Do doby účasti na nemocenském pojištění se vám pak může započítat i příslušná část doby. Kdy jste nyní na mateřské/rodičovské dovolené – viz paragraf 32, zákon o nemocenském pojištění

(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství