1 Hype

I když to ve vašem dotazu přímo není uvedeno, předpokládám, že dluh na sociálním a zdravotním pojištění, vznikl během podnikání jako OSVČ? Pokud nyní zvažujete podporou v nezaměstnanosti, pak předpokládám, že výkon SVČ byl ukončen, pozastaven, nebo se tomu tak v blízké budoucnosti má stát?

Jednou z hlavních podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti je to, že máte v posledních dvou letech nejméně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění, nebo že je vám případně započítána nějaká náhradní doba. U zaměstnanců je sociální pojištění (důchodové pojištění) strháváno ze mzdy. OSVČ zase mají povinnost hradit si sociální pojištění samy.