3 Hype

V svém dotazu neuvádíte, jestli si jako OSVČ platíte dobrovolné nemocenské pojištění. To je poměrně podstatná věc.

Pokud si jako OSVČ platíte dobrovolné nemocenské pojištění, a budete nyní v pracovní neschopnosti z důvodu zmíněného úrazu, pak máte nárok na nemocenské dávky od 15 dne na neschopence.

Je pravda, že nemocenská pro OSVČ (nemocenské dávky), je zpravidla velmi nízká. Zvláště pokud si platíte jenom minimální nemocenské pojištění, což je v roce 2021 částka 147 Kč měsíčně (v roce 2020 to bylo 126 Kč měsíčně).

Po dobu, kdy jste na neschopence a máte nárok na nemocenské dávky (za celý kalendářní měsíc), nemusíte platit zálohu na sociální a zdravotní pojištění.

Pokud si ale jako OSVČ neplatíte nemocenské pojištění, tak vám nevzniká nárok na „placenou neschopenku“. Váš lékař by vám sice mohl vystavit neschopenku – ale nebyl by nárok na nemocenskou.