1 Hype

Ve vašem případě mohou být hned dva důvody, díky kterým může mít manžel nárok na „ošetřovné“. Buďto se může jednat o ošetřování člena rodiny (OČR) nebo z důvodu péče o dítě. Podmínky pro placené ošetřovné určuje zákon o nemocenském pojištění (Zákon číslo 187/2006 Sb.):  § 39  (1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu  a) ošetřování      dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo     jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo