3 Hype

V případě, že výpověď podá zaměstnanec, tak zpravidla nemá nárok na odstupné. Podmínky vzniku nároku na odstupné upravuje zákoník práce – zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 67.  Na odstupné vzniká nárok při výpověď ze strany zaměstnavatele, nebo pokud je pracovní poměr ukončen dohodou z důvodů uvedených v paragrafu 52 a až c nebo d.

V souvislosti se zdravotními důvody je to pak trochu složitější.

V případě že zaměstnanec předloží lékařský posudek, z něhož jasně vyplývá, že nesmí dále vykonávat dosavadní práci nebo že dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, pak mu zaměstnavatel musí, nabídnou převedení na jinou pracovní pozici (pokud to organizační/provozní podmínky umožňují) nebo mu dát výpověď.