5 Hype

Podmínky pro nárok na mimořádný příspěvek za karanténu nebo izolaci, jsou stanoveny zákonem číslo 121/2021 Sb. Zde se hovoří mimo jiné o tom, že nárok na tento příplatek je po dobu 14 dní:

§ 3

(1) Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 370 Kč.

Nárok je ode dne, kdy vám vznikl nárok na náhradu mzdy za pracovní neschopnost za karanténu nebo izolaci:

§ 2

(1) Zaměstnanci, kterému podle § 192 až 194 zákoníku práce z důvodu nařízené karantény vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „náhrada příjmu“), přísluší příspěvek za podmínek stanovených tímto zákonem.

Neschopenka pro karanténu nebo izolaci, by vám měla být vystavena ode dne odběru vzorku pro test. Od tohoto data se také počítá 14 dní, což je aktuální minimální doba karantény nebo izolace.