3 Hype

Po dobu rizikového těhotenství je žena v dočasné pracovní neschopnosti. Pro tu platí stejné podmínky, jako pro neschopenku za jakékoliv jiného důvodu.

Za prvních 14 dní rizikového těhotenství, je nárok náhradu mzdy od zaměstnavatele. Ta je ve výši 60% z redukované průměrné hodinové mzdy. Za prvních 14 dní dostáváte zaplaceny neodpracované směny (pracovní dny). Na náhradu mzdy nemají nárok OSVČ nebo nezaměstnaní. Výpočet viz kalkulačka nemocenská od zaměstnavatele.

Od 15 dne pracovní neschopnosti dostáváte nemocenské dávky. Ty jsou vypláceny za každý kalendářní den. Vypočítávají se na základě redukovaného denního vyměřovacího základu (hrubé mzdy). Za 15 – 30 den dostáváte 60%. Za 31 až 60 den dostáváte 66 %. A od 61 dne dostáváte 72%. Výpočet viz kalkulačka nemocenské při rizikovém těhotenství.