6 Hype

Hlavním účelem Úřadu práce, je zprostředkování nového zaměstnání. Rozhodně to tedy není tak, že účelem Úřadu práce, by bylo jenom poskytování podpory v nezaměstnanosti. Primárně si na Úřadu práce žádáte o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Až sekundárně žádáte o podporu v nezaměstnanosti.

Není tedy možné nebýt uchazečem o zaměstnání, a současně mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Žádost o podporu v nezaměstnanosti, je možné podat jenom společně s žádostí, o zařazení mezi uchazeče o zaměstnání.

Takže říkat na Úřadu práce, že nemáte zájem na tom, aby vám „sháněl“ nějakou práci, není příliš diplomatické. Ve výsledku by to mohlo vést k nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Jako uchazeč o zaměstnání pak máte řadu povinností. Musíte chodit na pravidelné schůzky, musíte si aktivně hledat nové zaměstnání apod. Pokud byste tyto povinnosti neplnila, tak to může být důvodem k vyřazení z Úřadu práce (a ukončení výplaty podpory).