5 Hype

Jedním z nejdůležitějších předpokladů, aby vám byl přiznán nárok na podporu v nezaměstnanosti po skončení zaměstnání je to, že splňujete podmínku minimální „odpracované“ doby v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Ono „odpracované“ znamená přesněji dobu účasti na důchodovém pojištění.  Konkrétně viz: zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004, Sb., paragraf 39:

a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,

Vámi zmíněné dobrovolné důchodové pojištění, není to „správné“ důchodové pojištění. V tomto případě se jedná o státem podporované penzijní připojištění, což je něco jiného. V případě nároku na podporu v nezaměstnanosti je požadováno důchodové pojištění ve smyslu zákona 155/1995 Sb., dle paragrafu 5, odstavec 1a (tedy zaměstnanci v pracovním poměru) nebo podle odstavce 2 (kam spadají třeba osoby pečující o dítě do 4 roků, osoby se zdravím postižením, poživatelé invalidního důchodu apod.