5 Hype

Na podporu v nezaměstnanosti má nárok zaměstnanec, který dostal výpověď, nebo který sám ukončil zaměstnání v případě, že splňuje zákonné podmínky. Sem pak patří především podmínka minimální „odpracované“ doby v rozsahu nejméně 12 měsíců v posledních dvou letech. Pokud je tato podmínka splněna, pak není důvod, aby vaše sestra neměla nárok na podporu, v nezaměstnanosti.  Nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká především v případech, kdy zaměstnanec nemá „odpracovánu“ dostatečnou dlouhou dobu (a ani u něj není možné započítat nějakou „náhradní dobu“ jako je například mateřská či rodičovská apod.). Nárok také není, pokud je v posledních 6 měsících ukončeno zaměstnání kvůli zvláště hrubému porušení povinností zaměstnance.