4 Hype

Obecně platí, že na odstupné má zaměstnanec nárok v případě, že je výpověď dána zaměstnavatelem. Pokud dá výpověď zaměstnanec, nebo pokud je pracovní poměr ukončen dohodou, nebo pokud se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, který zanikne tím, že uplyne sjednané datum, do kdy trvá pracovní poměr, tak nárok na odstupné nevzniká. Ano, je možné, aby se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli, že například při ukončení pracovního poměru dohodou bude vyplaceno nějaké „odstupné“ – ale to se již jedná pouze o vzájemnou dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem