1 Hype

V době, kdy jste vedena v evidenci Úřadu práce, za vás stát neplatí nemocenské pojištění (platí jenom zdravotní pojištění). To je důležité, protože pro nárok na mateřskou (resp. tedy PPM, peněžitou pomoc v mateřství), musíte splňovat podmínku minimální účasti na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní v posledních 2 letech.  To se počítá tak, že v době nástupu na PPM (6 – 8 týdnů před plánovaným termínem porodu) se vezmou do úvahy poslední dva roky (24 měsíců), a z nich se vám započítají všechny dny, kdy jste byla zaměstnána (nemocenské pojištění za vás platil stát).