6 Hype

Jednak jí vzhledem k udávané délce zaměstnání bude vznikat nárok na podporu v nezaměstnanosti. A dále pak za ni bude stát platit zdravotní pojištění. Pokud by byla nezaměstnaná a nebyla vedená v evidenci úřadu práce, pak by měla povinnost platit si sama minimální zdravotní pojištění, jako osoba bez zdanitelných příjmů. V roce 2017 je to 1485 Kč měsíčně.

Další část vašeho dotazu se týká nároku na „mateřskou“, tedy přesněji nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Na tuto dávku může mít žena nárok v době 6 – 8 týdnů před porodem, a vyplácí se po dobu 28 týdnů, při narození jednoho dítěte. Po jejím skončení pak navazuje rodičovský příspěvek