9 Hype

Pro nárok na dovolenou, se může započítat i doba, kdy nejste přítomna v zaměstnání a nepracujete. Pro nárok na dovolenou, se tak může započítat třeba neschopenka (pracovní neschopnost), rodičovská dovolená nebo i zmíněné neplacené volno.

Aby vznikal nárok na dovolenou i za takto „zameškanou dobu“, pak ale musíte mít v zaměstnání, v daném kalendářním roce, odpracováno alespoň 12 týdnů (dvanáctinásobek vaší běžné týdenní pracovní doby).

Pokud jste v roce 2023, ale v zaměstnání vůbec nepracovala, měla jenom rodičovskou dovolenou a následně ihned neplacené volno, pak vám nevzniká nárok na dovolenou vůbec.

Jiná situace by mohla být, pokud byste v roce 2023 byla na mateřské dovolené. Mateřská dovolená, se z pohledu nároku na dovolenou, započítá jako „výkon práce“.

Rodičovská dovolená nebo neplacené volno, se může započítat jen maximálně v rozsahu 20 týdnů a pouze v případě, že mimo takto „zameškanou“ dobu, je odpracováno alespoň 12 týdnů (dvanáct násobků týdenní pracovní doby).