7 Hype

V roce 2023, by mohlo dojít ke zvýšení rodičovského příspěvku. Naposledy se zvyšoval rodičovský příspěvek před 3 roky (od 1. 1. 2020), kdy došlo ke zvýšení z 220 tisíc korun a 300 tisíc korun.

Již v minulém roce, se diskutovalo o možném zvýšení rodičovské. Minulý rok, ale zvýšení celkové částky nebylo schváleno. Došlo pouze k navýšení maximální měsíční částky na 13 000 Kč.

O zvýšení rodičovské se mluví i v roce 2023. Podle slov ministra práce a sociálních věcí, by ke zvýšení rodičovského příspěvku mělo dojít nejpozději od 1. 1. 2024. Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit o 50 000 Kč, tj. na 350 000 Kč.

 

Již v minulém roce, byla v ČR velmi vysoká inflace. Celková inflace za minulý rok, byla 16,2%. Vysoká inflace se očekává i v první části roku 2023.

Vysoká inflace znamená, že vše (nebo téměř) vše, je podstatně dražší, než kolik to stálo dříve. Markantní je zdražení především u elektřiny či plynu, nebo potravin. Prudce zdražily i pohonné hmoty (válka na Ukrajině) a nepřímo pak téměř úplně vše.

Vysoká inflace (velké zdražení) dopadá snad na všechny. Zvláště velký dopad, to má na rodiny s dětmi (nebo samoživitelky s dítětem), které jsou často odkázány pouze na příjem z rodičovského příspěvku.