2 Hype

Pokud vaše přítelkyně ukončila studium střední školy, a nyní je zaměstnána, tak by podle všeho měla mít nárok na „mateřskou“ (přesněji tedy PPM, peněžitá pomoc v mateřství). Zde jsou dvě hlavní podmínky. Jednak je to minimální doba účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní. Do konce roku sice vaše přítelkyně odpracuje jen 141 dní (resp. to je počet kalendářních dní od zahájení jejího pracovního poměru). Ale pokud před tím dokončila studium tak zde platí ustanovení paragrafu 32, zákon o nemocenském pojištěni: