3 Hype

Obávám se, že vás účetní vašeho bývalého zaměstnavatele chybně informovala. Ochranná lhůta (180 dní) plynoucí z posledního zaměstnání vám plynula do 29. 4. 2017. Na PPM byste měla nárok, pokud by k zahájení došlo do tohoto data – což jste ostatně již sama zjistila.

Pokud byla vaše pracovní neschopnost ukončena, tak skončila. Pokud je mi známo, tak nic jako „obnovení neschopenky“ zákon nepřipouští. Vaše lékařka vám pochopitelně může vystavit novou neschopenku. Bohužel ale to by vám v tuto chvíli příliš nepomohlo. V tuto chvíli jste totiž nezaměstnaná a nejste ani v ochranné lhůtě pro nemocenské dávky (což je jen 7 dní od skončení posledního zaměstnání). Takže i kdybyste měla neschopenku, na nemocenské dávky mít nárok nebudete.