2 Hype

V případě, že máte v zaměstnání uzavřenou smlouvu na dobu určitou, tak pokud není sjednáno prodloužení této smlouvy (písemně), pak smlouva končí k datu, který v ní byl sjednán. V tomto případě se tedy nejedná o ukončení pracovního poměru výpovědí.

Pokud by se nejednalo o pracovní smlouvu na dobu určitou, ale vy jste měla smlouvu na dobu neurčitou, pak ano, platí, že zaměstnavatel vás jako těhotnou ženu, nebo v době kdy jste na mateřské nebo rodičovské dovolené, nesmí propustit. Nesmí vám dát výpověď (tedy kromě několika velmi specifických výjimek, typu že by zaměstnavatel zanikl nebo by se rušila jeho část apod.).