7 Hype

Pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí být splněny základní podmínky:

  • Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní, za poslední dva roky
  • Být účastníkem nemocenského pojištění (např. zaměstnaná) v době nástupu na mateřskou nebo v té době být alespoň v ochranné době (až 180 dní)
  • Termín nástupu na mateřskou je v době 6 – 8 týdnů před porodem (nejpozději od začátku 6 týdne před porodem

Pokud v daném zaměstnání splníte tyto podmínky, pak máte nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství).

Nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), nebo i na jiné nemocenské dávky (například nemocenskou během pracovní neschopnosti), můžete mít i z více zaměstnání.

Pokud pracujete pro dva různé zaměstnavatele (nebo i pokud byste měla dvě různé pracovní smlouvy u jednoho zaměstnavatele), tak můžete mít nárok na příslušnou dávku z každého zaměstnání.

Podstatné ale je, abyste podmínky pro nárok na danou dávku (zde PPM), splňovala v obou zaměstnáních (a v každém z nich samostatně.

Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 14:

(2) V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Je-li nárok na tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou.