9 Hype

V žádosti o kompenzační bonus za únor 2021, budete zadávat příjmy (tržby) za měsíc leden 2021. A současně budete zadávat průměrnou výši příjmu (tržeb) ve srovnávacím období.

Tím, že jste podnikání zahájil až v průběhu roku 2020, tak se na vás vztahuje ustanovení paragrafu 8, odstavec 4:

(4) V případě, kdy se subjekt kompenzačního bonusu podle § 2 stal osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění později než v první den srovnávacího období určeného podle odstavce 3, je srovnávacím obdobím kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 8 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byl touto osobou.

Můžete si tedy sám zvolit kterékoliv 3 po sobě následující měsíce, po zahájení podnikání. Mohl by to být například říjen, listopad a prosinec 2020.

V žádosti o kompenzační bonus za březen 2021, pak budete zadávat příjmy (tržby) za měsíc únor 2021. A současně opět zadáte průměrnou výši příjmu ve srovnávacím období (viz výše).