5 Hype

Po skončení rodičovské dovolené (končí v den 3 narozenin dítěte), byste se měla vracet zpět do zaměstnání, nebo se v zaměstnání domluvit na jiném řešení.

Pokud ukončíte pracovní poměr (dohodou nebo výpovědí), pak máte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podmínky pro nárok na podporu a výpočet podpory je standardní, jako pro všechny zaměstnance, kteří ukončí pracovní poměr.

Pokud půjdete na Úřad práce do 3 pracovních dní, od skončení pracovního poměru, pak by vám doba evidence na ÚP měla navazovat na ukončení zaměstnání, a podpora by se měla odvíjet od vašeho příjmu v posledním zaměstnání.

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, se používá průměrný čistý měsíční výdělek za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí. Pokud jste v této době fakticky nepracovala (rodičovská dovolená), pak se pro výpočet podpory v nezaměstnanosti použije pravděpodobný výdělek (viz paragraf 355, zákoník práce).