8 Hype

Výše podpory v nezaměstnanosti, se určuje na základě průměrného měsíčního čistého výdělku. Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 50:

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

§ 50

(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.

Z průměrného měsíčního výdělku, pak máte nárok první dva měsíce na 65%, další dva měsíce na 50% a zbytek doby (1 až 7 měsíců, v závislosti na věku), na 45%.

Pouze, pokud by bylo zaměstnání ukončeno výpovědí z vaší strany (nebo dohodou), bez tzv. „vážného důvodu“ (paragraf 5, odstavec c, zákon o zaměstnanosti), pak je podpora po celou dobu jen 45%.