3 Hype

Prvních 14 dní, platí nemocenskou zaměstnavatel (náhrada mzdy za nemoc). Výpočet nemocenské od zaměstnavatele, se provádí z průměrného výdělku, za poslední kalendářní čtvrtletí (pro zjednodušení, se dá použít i průměrná hrubá mzda za poslední 3 měsíce – případný rozdíl nebude příliš velký).

Od 15 dne neschopenky, je nárok na nemocenské dávky od státu. Nemocenské dávky se postupně zvyšují (od 15 dne je to 60%, od 31 dne je to 66% a od 61 dne je to 72%). Pro výpočet nemocenských dávek, se používá vyměřovací základ (obvykle posledních 12 měsíců – pro zjednodušení se dá opět použít průměrná hrubá mzda).

Na nemocenské dávky (od 15 dne), je nárok i po skončení zaměstnání. Pokud neschopenka začne ještě během pracovního poměru, pak ničemu nevadí, když dojde k ukončení zaměstnání. Neschopenka může pokračovat dále, a nadále je nárok i na nemocenskou.

Podobně je nárok na placenou neschopenku, i když pracovní neschopnost začne až po skončení zaměstnání. Musí to ale být nejpozději do 7 dní, od ukončení pracovního poměru.