2 Hype

Pokud vám skončil pracovní poměr v polovině června, pak nyní nejste na mateřské dovolené. Mateřská dovolená (stejně jako rodičovská dovolená), se týká pouze zaměstnanců.

Mateřská dovolená (stejně jako rodičovská dovolená) je volno, které je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům, v souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o malé dítě.

Pokud vám pracovní poměr skončil, tak vám je stejnému datu skončila i mateřská dovolená. Nyní jste tedy nezaměstnaná, pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, a pečujete o dítě.

Na podporu v nezaměstnanosti můžete mít teoreticky nárok i během „mateřské“ nebo „rodičovské“.

Resp. u podpory v nezaměstnanosti je omezení, že před porodem a prvních 6 týdnů po porodu, nemůžete být uchazečem o zaměstnání. Není tedy ani nárok na podporu v nezaměstnanosti.