6 Hype

Při ukončení zaměstnání, máte v určitých případech nárok, aby vám zaměstnavatel vyplatil odstupné. Nárok na odstupné vzniká při výpovědi ze strany zaměstnavatele, nebo pokud je pracovní poměr ukončen dohodou z důvodů, pro které vám zaměstnavatel může dát výpověď (viz paragraf 52, Zákoník práce).

Výše odstupného se odvíjí od počtu odpracovaných roků (nárok je na 1 – 3 průměrné měsíční výdělky).

Specifickým případem, je ukončení zaměstnání z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V takovém případě, může být nárok na 12 násobků průměrného výdělku (odstupné za 12 měsíců).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je minimální zákonné odstupné. Při ukončení zaměstnání, ale můžete mít nárok i na vyšší odstupné – pokud to bylo dojednáno ve vaší pracovní smlouvě, nebo pokud je to například součástí kolektivní smlouvy.

Pracovní poměr, může být podle zákoníku práce ukončen, několika různými způsoby. Nárok na odstupné je pouze v některých případech (pomineme situace, kdy si se zaměstnavatelem domluvíte něco jiného, nad rámec toho, co stanovuje zákon).

Výpověď od zaměstnavatele – zaměstnavatel vám může dát výpověď jen z určitých konkrétních důvodů (paragraf 52, Zákoníku práce). Například pokud se jedná o rušení zaměstnavatele, nebo jeho části, přesun zaměstnavatele, z organizačních důvodů nebo pro nadbytečnost, nebo zdravotní důvody (následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání), pak je nárok na odstupné