10 Hype

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od toho, jaká byla vaše čistá mzda v posledním zaměstnání. Výpočet podpory se provádí z průměrné čisté mzdy z posledního (ukončeného) kalendářního čtvrtletí v posledním zaměstnání.

Výše podpory je:

 • 65% z průměrné čisté mzdy za první dva měsíce (1 a 2 měsíc)
 • 50% z průměrné čisté mzdy za druhé dva měsíce (3 a 4 měsíc)
 • 45% z průměrné čisté mzdy za další (5 až popř. 11 měsíc)

U podpory pak také záleží na tom, kolik vám je roků. Pokud jste starší, pak je zohledněno to, že vám může trvat delší dobu, než najdete novou práci. A proto dostáváte podporu delší dobu:

 • 5 měsíců pokud je vám do 50 roků
 • 8 měsíců pokud je vám od 50 roků do 55 roků
 • 11 měsíců pokud je vám nad 55 roků

U podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci (tu dostáváte, pokud absolvujete nějaký rekvalifikační kurz organizovaný Úřadem práce), je stanovena maximální výše. Takže bez ohledu na to, jak byla ve skutečnosti vysoká vaše mzda, nikdy nemůžete dostat více než:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2021 = 20 075 Kč
 • Maximální podpora při rekvalifikaci 2021 = 22 498 Kč

Pokud ale byla žena během rodičovské dovolené nezaměstnaná, pak po skončení rodičovské není z čeho spočítat výši podpory. Z rodičovského příspěvku se podpora počítat nedá.

V takovém případě se vychází z průměrné mzdy v ČR. V roce 2021 by se tedy počítala průměrná mzda za 1 až 3 čtvrtletí 2020 – což je 34 611 Kč. První dva měsíce dostane žena 15% z průměrné mzdy, druhé da měsíce dostane 12% a poslední měsíc 11%:

 • Za první dva měsíce 15% z průměrné mzdy v ČR = v roce 2021 je to 5 192 Kč/měsíc
 • Za druhé dva měsíce 12% z průměrné mzdy v ČR = v roce 2021 je to 4 154 Kč/měsíc
 • Zbytek doby 11% z průměrné mzdy v ČR = v roce 2021 je to 3 807 Kč/měsíc