12 Hype

Pro těhotné ženy a ženy, kterým se narodilo dítě, nabízí stát dva typy finanční podpory. Jedná se především o „mateřskou“ (přesněji peněžitou pomoc v mateřství, PPM) a rodičovskou (rodičovský příspěvek). Připravili jsme pro vás aktuální verzi kalkulačky pro výpočet výše peněžité pomoci v mateřství („mateřské“) v roce 2021.

Sami si tak můžete spočítat, kolik byste dostávali od státu v době před porodem a po porodu. Podíváme si i na to jaké jsou podmínky pro získání mateřské, kdo na ni má nárok a kdo ne, a jak se počítá její výše. V neposlední řadě si pak povíme i to, jak je to s nárokem na PPM u otce dítěte.

Mateřská, neboli peněžitá pomoc v mateřství spadá mezi nemocenské dávky. Podobně jako na nemocenské dávky v době pracovní neschopnosti, nebo na ošetřovné, na ni mají nárok především ti, kdo jsou zaměstnáni (a zaměstnavatel za ně platí nemocenské pojištění). To je rozdíl oproti rodičovské (rodičovskému příspěvku), která spadá pod sociální dávky a není podmíněna nějakým zaměstnáním nebo jiným předchozím příjmem.

Základní podmínky pro získání mateřské a její výši, se v roce 2021 nijak nemění. Dochází pouze k pravidelném zvýšení redukčních hranic (ty se mění obvykle každý rok a jsou společné pro všechny nemocenské dávky):

  • 1 redukční hranice = do 1182 Kč  se započítá 100%
  • 2 redukční hranice = od 1182 Kč do 1773 Kč se započítá 60%
  • 3 redukční hranice = od 1773 Kč do 3545 Kč se započítá 30%
  • nad 3545 Kč se nezapočítá nic

Reálně se tedy výše PPM za jeden kalendářní den v roce 2021 zvyšuje o jednotky (maximálně pár desítek korun), celkově pak o několik málo stokorun. Ale i to se může hodit.