6 Hype

Hlavní a vedlejší pracovní poměr, se sice stále poměrně často používá v běžné komunikaci, fakticky ale nic takového už zákon nezná. Hlavní a vedlejší pracovní poměr, byl v zákonech definován dříve, aktuálně ale nic takového není.

Současný zákoník práce, zná pouze pracovní nebo služební poměr, nebo práci na dohodu, konanou mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).

Rozlišení, jestli se jedná o hlavní nebo vedlejší činnost, se používá u podnikatelů (OSVČ), pro účely sociálního a zdravotního pojištění, ale to je něco úplně jiného.

Jako „hlavní pracovní poměr“, bývá zpravidla označován plný pracovní úvazek (např. 40 hodin týdně). Ze mzdy je pak odváděno sociální a zdravotní pojištění, a také daně, přičemž máte možnost uplatnit příslušné daňové slevy.