6 Hype

Příspěvek na bydlení je sociální dávka vyplácená pravidelně každý měsíc (pokud na ni stále trvá nárok), jako podpora pro „rodiny“ s nízkými příjmy, a vysokými náklady na bydlení.  Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od toho, zda se jedná o bydlení v nájmu nebo byt/dům v osobním či družstevním vlastnictví. Dále také záleží na velikosti města či na počtu osob, které mají v bytě trvalé bydliště.

O příspěvek na bydlení je možné požádat, pouze pokud máte v bytě trvalé bydliště a jedná se o byt či dům užívaný na základě nájemní smlouvy (na podnájem se tato dávka nevztahuje), nebo pokud by se jednalo o byt či dům v osobním vlastnictví.